MESSAGE FROM PRESIDENT

តាងនាមខ្ញុំជាប្រធានសមាគមអ្នកអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋាន​កម្ពុជាខ្ញុំមានសេចក្ដីសោមនស្ស​រីករាយណាស

  STRUCTURE
 HDA FACEBOOK
  HDA VISITOR
  HOUSING DEVELOPMENT ASSOCIATES IS A LEADING PROFESSIONAL AND INVESTMENT ADVISORY FIRM BASED IN CAMBODIA

 

គេហទំព័រ​ក្រសួង ឬ ស្ថាប័ន​នានា

 

 

Date:13-09-2016 [78] សូមទាញឯកសារទីនេះ Download

 

សារជូនពរ និងឯកសារ​ផ្សេងៗ

 

          (ថ្ងៃទី ១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦)

          (ថ្ងៃទី ១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៦)

            (ថ្ងៃទី ១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៦)

         (ថ្ងៃទី ១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៦)

         (ថ្ងៃទី ១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៦)

         (ថ្ងៃទី ១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៦)

Date:31-01-2017 [85] សូមទាញឯកសារទីនេះ Download

 

ឯកសារ​ច្បាប់ និង​បទប្បញ្ញតិ្តផ្សេងៗ

 

 

 

Date:22-06-2017 [1087] សូមទាញឯកសារទីនេះ Download